Brandsäkerhet

Runt 75 procent av alla brandskador orsakas i hemmet och varje år dör ca 70 personer i bostadsbränder. Dessutom går stora ekonomiska och emotionella värden upp i rök. Därför är det viktigt att du har en hemförsäkring eller villaförsäkring som skyddar dina saker, dig själv och din familj. Med rätt utrustning och rätt förberedelser kan du minska risken för att drabbas. Här hittar du produkter som kan förebygga brand, exempelvis elsäkerhetsprodukter, åskskydd, brandsläckare och brandvarnare.