Vatten & fukt

Som försäkringsbolag vet vi att det bästa för miljön givetvis är de skador som inte sker. Fukt- och mögelskador är dock ett vanligt problem i såväl gamla som nya hus. Ett bra sätt att förhindra eller begränsa skaderisken är att vara extra uppmärksam på de ställen där huset löper störst risk att drabbas. Här hittar du olika produkter för att minska risken för fukt- och vattenskador.